Presskanner

Presskanner

Presskannekaffe er et utmerket alternativ til trakte- og kokekaffe. Det er ingen grunn til å redusere kravene til kaffekvalitet om man ikke har kaffetrakter tilgjengelig. Det er enkelt og stemningsskapende å lage kaffe i presskanne. Resultatet avhenger av at man følger noen enkle råd for tilbereding.